چهارشنبه، 28 فروردین 1398

دیدار ریاست و شورای معاونین واحد سنندج با رئیس جدید دانشگاه پیام نور

صبح روز دوشنبه 98/1/27 دکتر پیشوایی علوی، دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، به اتفاق اعضای شورای معاونین واحد سنندج به منظور عرض تبریک انتصاب و آرزوی موفقیت برای دکتر یعقوب احمدی، رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز سنندج به دیدار ایشان و معاونین این مرکز رفتند و در جریان این دیدار مسئولان این دو نهاد آموزش عالی استان به طرح مباحثی در حوزه هماهنگی برای اجرای درست نتایج آمایش رشته های تحصیلی مورد نیاز منطقه و ضرورت توجه بیشتر به تحقق همکاریهای دو جانبه بجای رقبابت کاذب و اعمال سیاستهای مخربی حذفی پرداختند که متأسفانه طی دهه گذشته نتایج آن برای مراکز دانشگاهی استان و جوانان مشتاق تحصیل به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی زیانبار بوده است.