چهارشنبه، 28 فروردین 1398

بازدید دانشجویان رشته مهندسی برق از پست 230 کیلوولت انتقال برق استان کردستان

بازدید دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از پست 230 کیلوولت سنندج به سرپرستی دکتر ارسطو گویلی
در این بازدید که روز سه شنبه 27 فروردین ماه 98 و به مدت 3 ساعت انجام گرفت دانشجویان رشته مهندسی برق از نزدیک با اجزای مهم ترین پست انتقال برق استان کردستان آشنا شدند. در این بازدید دکتر ارسطو گویلی عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان استاد راهنما و مهندس محمدی مدیر پست، اجزا و نحوه عملکرد پست را برای دانشجویان از نزدیک شرح دادند.