دوشنبه، 19 فروردین 1398

نخستین دیدار هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با رئیس جدید دانشگاه کردستان

صبح روز یکشنبه 19 فروردین 98 دکتر پیشوایی علوی و جمعی از اعضای هیأت رئیسه واحد دانشگاهی سنندج برای عرض تبریک انتصاب و آرزوی توفیق برای دکتر رحمت ا... صادقی، رئیس جدید دانشگاه کردستان به دیدار ایشان رفتند.

در جریان این دیار ...