شنبه، 17 فروردین 1398

عرض تسلیت درگذشت همکارمان مرحوم محمد ولی آذری

با عرض صمیمانه ترین اظهار تسلیت حضور همکاران گرامی و ابراز تأسف و تألم از درگذشت جانگداز همکارمان، مرحوم محمّد ولی آذری، آرزوی تسکین روح همیشه دردمندش و گرامیداشت و یاد و خاطره هایمان از وی، با تمنای عفو و غفران الهی، علو درجات و حشر با صُلحا برای آن عزیز از دست رفته، از درگاه حضرت سبحانی برای بازماندگان، خانواده معزا و به ویژه دختر دلبندش، کوثر آذری صبر جمیل و اجر جزیل مسألت داریم.