سه‌شنبه، 14 اسفند 1397

افتخار علمی و تحقیقاتی دیگری برای عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دعوت از دکتر آرش سیاری استاد دانشکده فنی مهندسی واحد سنندج برای تدریس و سخنرانی ویژه در نخستین همایش بین المللی دانشگاه کویه در اقلیم کردستان عراق با عنوان مهندسی زلزله و طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله