سه‌شنبه، 14 اسفند 1397

تازه ترین افتخارات علمی و تحقیقی برای یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دعوت نامه برای ایراد سخنرانی تخصصی دکتر عادل صلواتی، رئیس دانشکده علوم انسانی واحد سنندج  در همایش بزرگ تعاونگران عرصه صنعت در کشور با عنوان مدیریت دانش بنیان با حضور وزیر محترم تعاون، رفاه و امور اجتماعی