سه‌شنبه، 3 بهمن 1396

دانشگاه ‌آزاد اسلامي واحد سنندج در نظر دارد از طریق مناقصه اقدام به خرید اقلام و مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه‌های خود نماید.

« آگهی مناقصه »

دانشگاه ‌آزاد اسلامي واحد سنندج در نظر دارد از طریق مناقصه اقدام به خرید اقلام و مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه‌های خود نماید. شرکت‌های متقاضی با توجه به شرایط عمومی و فهرست تفکیکی مواد، قیمتهای پیشنهادی خود را به همراه سایر مدارک خواسته شده حداکثر تا مورخ 15/11/96 به آدرس: سنندج ـ خیابان پاسداران ـ سه‌راه ادب ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  ـ اداره حراست واحد - تحویل و یا ارسال فرمایند.

(صندوق‌پستی 35391- 66169 تلفن‌تماس :  33288676-087 -وب‌سایت: www.iausdj.ac.ir )

------------------------------------

« شرایط عمومی و اختصاصی»

  1. واریز مبلغ 000‏`300 ریال، به حساب سیبای شماره 0107730802008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج جهت هر دانشکده بابت دریافت اسناد مناقصه ـ ارسال اصل فیش بانکی در (پاکت الف)
  2. تهيه ضمانت نامه بانكي يا چك تضميني به مبلغ 000‏`40’000 ريال (پاکت الف)
  3. ارسال فاکتور به صورت بند به‌ بند و تفکیکی مطابق فهرست اقلام و مواد مورد نیاز، و همچنین درج قیمت کل  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ارسال در پاکت ب ).

3-1) اقلام و بندهای تکراری را در یک بند تجمیع و قیمت ارائه شود.

3-2) برای اقلامی که مقدار آنها مشخص نشده است، قیمت واحد لحاظ فرمایید.

  1. برند کالا در فاکتور درج و حتی‌الامکان قیمت ایرانی آن اعلام گردد.
  2. كليه‌ي شركت‌ها مؤظف به ارائه گواهي ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند.
  3. به پیشنهادهای ناقص ترتیب اثر داده نمی‌شود .
  4. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
  5. کلیه اسناد و مدارک با مهر شرکت تأیید و امضا گردد.
  6. محل تحویل کالا، انبار دانشگاه بوده و کالاهای مذکور بایستی توسط نماینده شرکت تحویل نماینده دانشگاه گردند و چنانچه کالای مذکور با اقلام پیشنهادی مغایرت داشته باشد بایستی ظرف یک هفته نسبت به ارسال مجدد کالای مذکور مطابق فهرست اعلام شده اقدام نماید.(هزینه حمل و نقل با برنده مناقصه خواهد بود).

برای دریافت لیست اقلام اینجا کلیک نمایید.

 

آخرین مهلت ارائه و تحویل مدارک و قیمت پیشنهادی :

(روز یکشنبه 15/11/1396) خواهد بود. (غیر قابل تمدید)

 

« دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه »