دوشنبه، 4 دی 1396

قابل توجه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد- دانشکده فنی و مهندسی

قابل توجه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد- دانشکده فنی و مهندسی

** آخرین مهلت تشکیل پرونده دفاع در ترم جاری**

30/10/96

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه

10/11/96