1399/2/10 (19:46)

اصلاحیه برنامه زمانبندی آزمون جامع دکتری تخصصی دوم 99-98

قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی شرکت در آزمون جامع دکتری تخصی نیمسال دوم 99-98 :

برنامه آزمون جامع نیمسال دوم 99-98 به تاریخ های 20و21و22/05/99 تغییر پیدا کرده است، جهت تعیین محل آزمون کتبی در دانشگاه آزاد اسلامی محل سکونت خود حداکثر تا تاریخ 25/04/99  به سایت azmoon99.iau.ac.ir مراجعه نمایید ، برای هماهنگی لازم برای استفاده از طرح تعاون با سرکار خانم عدنانی باشماره 09393805056 تماس حاصل فرمایید.

 

نام دانشکده

زمان برگزاری آزمون کتبی

زمان برگزاری آزمون شفاهی

محل برگزاری آزمون کتبی

محل برگزاری آزمون شفاهی

علوم انسانی

20و21/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

22/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

دانشکده

فنی و مهندسی

برخط از طریق سامانه سیدا

فنی و مهندسی

20و21/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

22/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

دانشکده

فنی و مهندسی

برخط از طریق سامانه سیدا

کشاورزی و منابع طبیعی

20و21/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

22/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

دانشکده

فنی و مهندسی

برخط از طریق سامانه سیدا

پرستاری و مامایی

20و21/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

22/05/99

ساعت 13-10 و 18-16

دانشکده

فنی و مهندسی

برخط از طریق سامانه سیدا