1399/2/4 (15:57)

تفسير سوره شوري

باسمه تعالي
به اطلاع كليه اعضاي هيات علمي ؛كاركنان  و دانشجويان محترم دانشگاه آزاد اسلامي استان كردستان مي رساند كه تفسير سوره شوري در ماه مبارك رمضان  بصورت مجازي در قالب كارگاه برگزار مي گردد .
نحوه ثبت نام:  از طريق كارشناسان فرهنگي (حضوري ، تلفني ، اينترنتي  به آدرسiausdj.ac.ir/form/register/61)
1-آقاي سیف اله ابراهيمي نيا              09184187844
2- آقاي ناصر پژماني                              09919269290
3-آقاي زاگرس ميرزايي                      09199023514
آدرس سايت براي بهره برداري از تفسير سوره شورا:
 
 
مزاياي طرح
1-صدور گواهي (32 ساعت) توسط دفتر توانمند سازي دانشگاه
2- اهداء جوائز به نفرات اول تا سوم 
3-به كساني كه در طول ماه مبارك رمضان سوره شوري را حفظ كنند جوائزي جداگانه اهداء خواهد شد(اعضاي هيات علمي ؛كاركنان و دانشجويان)
زمان برگزاري آزمون
در يكي از روزهاي 3/3 لغایت31 /3 /99 به صورت الكترونيكي كه به اطلاع خواهد رسيد.
آزمون حفظ: در يكي از روزهاي 17/03/99 لغایت 21/03/99 (در صورت پايان اپيدمي کرونا و باز شدن واحدهاي دانشگاهي)
 
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج