1398/12/18 (15:13)

کلاس های مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

فایل راهنمای آزمون آنلاین اساتید 

فایل راهنمای آزمون آنلاین دانشجویان

فایل راهنما آزمون شفاهی اساتید

فایل راهنما آزمون شفاهی دانشجویان

 

 

نام دانشکده

نام پشتیبان

نام دانشکده

نام پشتیبان

 

 

دانشکده فنی

شیوا احمدی

09928361456

دانشکده علوم انسانی

آریز صدرپور

09188716621

کشاورزی، دامپزشکی

نرگس نوری

09034625142

امتحانات و حوزه آموزش

علی حیدر وکیلی

امتحانات و حوزه آموزش

شیدا عطایی

امورمالی

فردین سیدی

33289429

امورمالی

خانم خامسی

33287108

 

راهنمای استفاده از گوگل کروم برای کلاس های مجازی

استفاده از Share My Screen در كلاسهاي مجازي

 

1- دانلود  ConnectSetup

فیلتر شکن