1398/8/12 (9:27)

ثبت نام دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد

قابل توجه دانشجویان نمونه : 

دانشجویان گرامی که مطابق بخشنامه شرایط لازم بعنوان دانشجوی نمونه را دارند نسبت به تکمیل فرمهای شماره 1 الی 4 اقدام و پس از تائید و مهر حوزه ه های ذیربط تقابل توجه دانشجويان واجد شرايط : مدارك و مستندات بايد هم بصورت برگ هاي تكميل شده و هم يك نسخه كامل آنها در يك CD تحويل كارشناس امور دانشجوئي(جناب اقاي احمدي)گردد.

مهلت تحويل مدارك و مستندات دانشجويان واجد شرايط پايان وقت اداري 1399/04/10 مي باشد. در ضمن بخشنامه و فرمها قبلا در سایت اصلی دانشگاه بر روی پورتال هر دانشجو بارگزاری شده است . ضمنا به منظور رسیدگی به موقع و دقیق درخواست ها پس از پایان مهلت تعیین شده امکان بررسی و دریافت فرم های درخواستی امکان پذیر نمی باشد .

در صورت دریافت فرم ها بر روی لینک زیر کلیک فرمائید .

پیوست