1398/8/12 (9:27)

ثبت نام دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد

قابل توجه دانشجویان نمونه : 

دانشجویان گرامی که مطابق بخشنامه شرایط لازم بعنوان دانشجوی نمونه را دارند نسبت به تکمیل فرمهای شماره 1 الی 4 اقدام و پس از تائید و مهر حوزه ه های ذیربط تا تاریخ 15/08/98  به معاونت دانشجویی دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی تحویل دهند . در ضمن بخشنامه و فرمها قبلا در سایت اصلی دانشگاه بر روی پورتال هر دانشجو بارگزاری شده است . ضمنا به منظور رسیدگی به موقع و دقیق درخواست ها پس از پایان مهلت تعیین شده امکان بررسی و دریافت فرم های درخواستی امکان پذیر نمی باشد .

در صورت دریافت فرم ها بر روی لینک زیر کلیک فرمائید .

پیوست