1398/6/9 (13:20)

پذیرفته شدگان ورودی 98

پذیرفته شدگان ورودی 98

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های پرستاری و مامائی و دامپزشکی تکمیل فرم پذیرش شما در رشته مذکور قطعی نمی باشد ضمن تکمیل پیوست شماره 15 و بارگذاری آن نتیجه پذیرش متعاقبا اعلام خواهد شد . 

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به اطلاع می رساند تمام اطلاعیه های مربوط به زمان ثبت نام از طریق این صفحه اطاع رسانی می شود.

اطلاعات اولیه ثبت نام:

1- تهیه مدارک لازم به تفکیک مقطع تحصیلی

دکتری تخصصی ، کارشناسی ارشد ناپیوسته  ،کارشناسی (مامایی و پرستاری) و دکتری حرفه ای، کارشناسی ناپیوسته  ، کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی

2- زمان بندی ثبت نام اینترنتی و حضوری به تفکیک مقطع تحصیلی

دکتری تخصصی،  کارشناسی ارشد ناپیوسته ،دکتری حرفه ای و کارشناسی ( پرستاری و مامائی ) ، کارشناسی ناپیوسته  ، کارشناسی ناپیوسته مامائی ، کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق 

3- دریافت پیوست های  ثبت نام به تفکیک مقطع تحصیلی 

دکتری تخصصی،   کارشناسی ارشد ناپیوسته،دکتری حرفه ای و کارشناسی ( پرستاری و مامائی ) ، کارشناسی ناپیوسته  ،  کارشناسی ناپیوسته مامائی ، کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی

 

 

 چک لیست مراحل ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97

 

مراحل ثبت نام:

1- تکمیل اطلاعات با مراجعه به سامانه سیدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ثبت نام دانشجویان جدید الورود

آدرس سامانه سیدا       http://enroll.iausdj.ac.ir/

2- دریافت نام کاربری و رمز عبور با ارسال پیامک از طرف دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج جهت انتخاب واحد  در زمان اعلام شده

3- مراجعه حضوری با توجه به جدول زمان بندی و تشکیل پرونده

4- دریافت کارت دانشجویی با مراجعه به دفتر معاونت دانشجویی واحد

5- متقاضیان استفاده از خوابگاه  (مخصوص خواهران) با مراجعه به دفتر معاونت دانشجویی واحد ضمن همراه داشتن برگه انتخاب واحد

 

 

  دریافت فایل راهنما به صورت مالتی میدیا

 

 

شماره تماس دانشکده ها:

دانشکده فنی و مهندسی 087-33246248 دفتر رئیس دانشکده
 دانشکده پرستاری و مامایی  087-33235826  دفتر رئیس دانشکده
 دانشکده علوم انسانی  087-33626458  دفتر رئیس دانشکده
 دانشکده دامپزشکی 087-33367116  دفتر رئیس دانشکده

 

 

 

شماره تماس ضروری 

08733289422