1397/12/25 (11:44)

برگزاری کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء در سطح مقدماتی- با همکاری آزمایشگاه اینترنت اشیا دانشگاه کردستان

 

 

 

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با همکاری آزمایشگاه اینترنت اشیاء دانشگاه کردستان اقدام به برگزاری کارگاه مقدماتی اینترنت اشیا نموده است. 

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام در کارگاه از طریق لینک  زیر اقدام فرمایند.

دانشجویان عزیز برای پرداخت هزینه ثبت نام به ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه سوم، باشگاه پژوهشگران جوان، جناب آقای دکتر آقا محمدی مراجعه فرمایند.

 

 

لینک پیش ثبت نام در کارگاه دوره مقدماتی اینترنت اشیا