1397/9/21 (13:1)

برنامه زمانبندی کارگاههای تخصصی آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

برنامه زمانبندی کارگاههای تخصصی آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از 1/10/97  لغایت 10/12/97

ردیف

یف

 

 

عنوان دوره

شناسه

دوره

تاریخ

شروع

تاریخ

خاتمه

ساعت

دوره

هزینه ثبت نام

 

نام مدرس

 

محل برگزاری

دانشجو

متفرقه

 

1

 

تکنیک های تهیه مقاطع میکروسکوپی (تیشوپروسسینگ)

99978

 

 

1/10

 

1/10

 

8

 

500000

 

700000

د.امیری

د.سلیم

آز. دانشکده دامپزشکی

 

2

 

استاندارسازی و ایمنی کار درآزمایشگاه(1)

77773

 

2/10

 

2/10

 

6

 

500000

 

1000000

دکتر

محمدی آذر

آز.تحقیقاتی مجتمع امام خمینی (ره)

 

3

 

روشهای اسانس وعصاره گیری گیاهان دارویی

 

99945

 

3/10

 

3/10

 

4

 

400000

 

600000

د. رییس زاده

آز. دانشکده دامپزشکی

 

4

 

آشنایی باتکنیک PCR ومعرفی نشانگرههای DNA

 

77770

 

4/10

 

5/10

 

16

 

2000000

 

2500000

د.رضا طالبی

آز. تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

 

5

 

آشنایی با اصول پایه و تفسیرالکتروکاردیوگرام(ECG)

 

9043

 

6/10

 

6/10

 

8

 

600000

 

800000

د.

شاهین فکور

آز.دانشکده دامپزشکی

 

6

 

مبانی طراحی ساختمانهای بتن آرمه بر مبنای عملکرد

930624

 

3/11

 

4/11

 

10

1500000

2000000

د.

سالار منیعی

 

دانشکده فنی

 

7

 

اصول طراحی سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک

 

99906

 

6/11

 

7/11

 

15

1500000

 

2000000

د.اسعد

غفوری

 

دانشکده فنی

 

8

 

 

کارگاه ماشین ابزار(1)

 

11232

 

6/11

 

8/11

 

18

 

2000000

 

3000000

د.

هادی

گلی

سوله مکانیک مجتمع کشاورزی و دامپزشکی

 

9

 

تشخیص مولکولی با استفاده از PCR))

 

4331

25/11

 

25/11

 

8

 

600000

 

800000

د.الهام احمدی

آز.تحقیقاتی دانشکده دامپزشکی

 

10

 

 

کار بادستگاه GC-MS

 

7025

27/11

28/11

 

16

1000000

1500000

د. محمدی آذر

آز.تحقیقاتی مجتمع امام خمینی(ره)

 

11

 

اصول کاربا حیوانات آزمایشگاهی

99982

29/11

29/11

 

6

 

500000

 

700000

د.رییسزاده وعزیزبیگی

آز. دانشکده دامپزشکی

 

12

 

آموزش کاربردی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر PLC در صنعت امروز

 

1633

 

1/12

 

1/12

 

15

 

1500000

 

2000000

د.امین کریمی

 

دانشکده فنی

 

13

 

 

 

آشنایی با تکنیک الیزا

 

99982

 

2/12

 

2/12

 

4

 

500000

700000

د.الهام احمدی

آز. دانشکده دامپزشکی

 

14

 

اصول و کاربرد کروماتوگرافی کاغزی((GC

 

77701

 

4/12

 

4/12

 

10

 

800000

1200000

د. محمدی آذر

آز.تحقیقاتی مجتمع امام خمینی(ره)

 

لینک ثبت نام

  • متقاضیان محترم هزینه ثبت نام را به شماره حساب بانک ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به شماره 0111520001005  واریز نمایند و تصویر فیش را در فرم ثبت نام (لینک بالا) آپلود نمایند.
  • فرمت فیش آپلود شده jpg و حداکثر 100 کیلو بایت باشد. فرمت های غیر از jpg قابل پیگیری نمی باشد.