1397/6/12 (23:3)

همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار می نماید:

همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران

9 الی 11 بهمن 1397

ورود به وب سایت همایش