1396/11/25 (9:43)

ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تا 24 شهریور ساعت 24 تمدید شد.

جهت ثبت نام مقطع کارشناسی  بدون آزمون، بر اساس سوابق تحصیلی  به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org مراجعه فرمایید.

  • ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تا 24 شهریور ساعت 24 تمدید شد.

 

داوطلبان دوره‌های کارشناسی و،کاردانی پیوسته و ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی می‌توانند نسبت به ثبت‌نام، ویرایش رشته‌محل‌ها یا اضافه کردن سایر گروه‌های آزمایشی اقدام کنند.
 
داوطلبان با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام، ویرایش اطلاعات فردی، نوع دیپلم و معدل دیپلم برای داوطلبانی که در دوره‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته نموده‌اند، فعال شده و تا ساعت 24 یکشنبه 25 شهریور ادامه خواهد داشت. این ویرایش شامل کلیه دوره‌های کارشناسی و کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته است.
 
شایان ذکر است ویرایش اولویت‌های انتخابی داوطلبان فقط یک نوبت امکان‌پذیر است و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر و بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لیست رشته های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج