1396/11/7 (9:57)

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود (بهمن 96)

 

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود می رساند جهت ثبت نام از تاریخ 96/11/24 ضمن تهیه مدارک ذیل به سایت مرکزی، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه اول  مراجعه فرمایید.