1396/10/17 (13:39)

ثبت نام کارگاه - هیات علمی

به اطلاع می رساند کارگاه هایی با عناوین ذیل و با ظرفیت حداکثر 25 نفر برای اعضای محترم هیات علمی واحد تشکیل می گردد. 

توجه: شرکت در کارگاه ها برای ارتقاء الزامی است. 

لطفا جهت ثبت نام بر روی لینک مربوط به هر کارگاه کلیک نمایید.

  توجه:

  •  برای هر عنوان کارگاه فقط در یک جلسه ( یک تاریخ) ثبت نام نمایید.
  • خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حق سایر همکاران، در صورت ثبت نام، حتما در کارگاه حضور یابید.
  •  با توجه به محدودیت فضا، فقط افرادی که از طریق سایت اقدام به ثبت نام نموده اند، برای حضور در کارگاه مراجعه نمایند.

 

برنامه کارگاه های نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

عنوان کارگاه

زمان تشکیل

محل تشکیل کارگاه

توضیحات  - روزهفته      - مدرس - ویژه دانشکده

 

اخلاق حرفه ای

2/2/97     ساعت 12-10

سالن شورای حوزه ریاست واحد

 یکشنبه- دکتر  سید صادق زمانی

عمومی

ثبت نام

اخلاق حرفه ای

16/2/97     ساعت 12-10

سالن شورای حوزه ریاست واحد

یکشنبه- دکتر فردین عبدالهی

عمومی

ثبت نام

روشهای نوین تدریس

3/2/97     ساعت 12-10

سالن شورای حوزه ریاست واحد

دوشنبه –  دکترمجید محمدی

عمومی

ثبت نام

روشهای نوین تدریس

10/2/97   ساعت 12-10

سالن شورای حوزه ریاست واحد

دوشنبه -  دکترسهیلا حسین پور

عمومی

ثبت نام

ارتباط موثر

1/2/97     ساعت 18-16

سالن شورای حوزه ریاست واحد

شنبه- دکتر یحیی یار احمدی – 

عمومی     

 

ارتباط موثر

8/2/97     ساعت 18-16

سالن شورای حوزه ریاست واحد

شنبه- دکتر یحیی یار احمدی -

عمومی

ثبت نام

ارتباط موثر

15/2/97   ساعت 18-16

سالن شورای حوزه ریاست واحد

شنبه- دکتر محمود گودرزی -

عمومی

ثبت نام

ارتباط موثر

22/2/97   ساعت 18-20

سالن شورای حوزه ریاست واحد

شنبه- دکتر محمود گودرزی -

عمومی

ثبت نام

سنجش و انداره گیری

5/2/97     ساعت 12-10

سالن اجتماعات علوم انسانی

چهار شنبه -  دکترحمزه احمدیان -

ویژه دانشکده علوم انسانی

ثبت نام

سنجش و انداره گیری

19/2/97   ساعت 12-10

سالن شورای حوزه ریاست واحد

چهار شنبه - حمزه احمدیان-

ویژه دانشکده پرستاری

ثبت نام

سنجش و انداره گیری

25/2/97   ساعت 12-10

سالن شورای حوزه ریاست واحد

سه شنبه - دکتر فردین باتمانی -

ویژه دانشکده فنی مهندسی

ثبت نام

سنجش و انداره گیری

26/2/97   ساعت 12-10

سالن شورای دانشکده دامپزشکی

چهار شنبه - دکتر فردین باتمانی -

ویژه دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی

ثبت نام

سنجش و انداره گیری

29/2/97   ساعت 12-10

سالن شورای دانشکده دامپزشکی

شنبه- دکتر رفیق حسنی -

ویژه دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی

ثبت نام

سنجش و انداره گیری

1/3/97     ساعت 12-10

سالن شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سه شنبه- دکتر رفیق حسنی –

ویزه دانشکده های علوم پایه و روانشناسی

ثبت نام

سنجش و انداره گیری

8/3/97     ساعت 12-10

سالن شورای حوزه ریاست واحد

سه شنبه- دکتر رفیق حسنی

ویژه دانشکده فنی مهندسی

ثبت نام

سنجش و انداره گیری

9/3/97   ساعت 12-10

سالن شورای حوزه ریاست واحد

چهارشنبه شنبه- دکتر رفیق حسنی

عمومی

ثبت نام

فناوری اطلاعات

2/2/97     ساعت 18-16

دانشکده فنی طبقه اول

مرکز آموزش و یاد گیری الکترونیکی

یکشنبه –

عمومی

 

فناوری اطلاعات

9/2/97     ساعت 18-16

دانشکده فنی طبقه اول

مرکز آموزش و یاد گیری الکترونیکی

یکشنبه –

عمومی

ثبت نام

سنجش و اندازه گیری

21/3/97

ساعت 10 الی 12

سالن شورای حوزه ریاست

دوشنبه

مدرس: آقای دکتر رفیق حسنی

ثبت نام

سیستم مدیریت یادگیری

(همراه با کار عملی با سیستم lms)

29/3/97

ساعت 9 الی 12

دانشکده فنی طبقه اول

مرکز آموزش و یاد گیری الکترونیکی

 سه شنبه

مدرس:      

دکتر برهان شکراللهی

دکتر عیسی محمدی

دکتر سید امیر شیخ احمدی

 

ثبت نام