دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

اخبار


محمود گودرزی رییس دانشکده مشاوره خانواده دکترا 33184300 (داخلی 133) سایت شخصی mg.sauc@iausdj.ac.ir

تاریخچه

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی از نیمسال دوم سال تحصیلی 90- 89 با ریاست جناب آقای دکتر یحیی یاراحمدی آغاز به کار  کرده و از 93/1/23 جناب آقای دکتر محمود گودرزی به عنوان ریاست جدید دانشکده منصوب شدند. از تاریخ 94/7/5 تا تاریخ 95/11/27 نیز جناب آقای دکتر عطا شاکریان رئیس دانشکده بودند و از تاریخ 95/11/27 جناب آقای دکتر محمود گودرزی به عنوان رئیس دانشکده منصوب شده اند.

لازم به یادآوری است که این واحد یکی از معدود واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است که موفق به تاسیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی شده است.

این دانشکده واقع در شهرک بعثت، مجتمع دانشگاهی امام خمینی (ره) می‌باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب
1 دکتر یحیی یاراحمدی نیمسال دوم 90-89 تا 93/1/22
2 دکتر محمود گودرزی 93/1/23 تا 94/7/4
3 دکتر عطا شاکریان 94/7/5 تا 95/11/27
4 دکتر محمود گودرزی

از 95/11/27

افتخارات دانشکده

در پرتو عنایات حق تعالی، مساعدت‌های ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و همت والای مدیران، اعضای محترم هیأت علمی، این دانشکده در آذر ماه سال 1390 نایل به کسب رتبه نخست پژوهشی در میان سایر دانشکده‌ها گردید.

عنوان فایل

سامانه‌ها