دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

اخبار


دکتر عبدالواحد خان احمد زاده رییس دانشکده مکانیزاسیون کشاورزی دکترای تخصصی 33367110 (داخلی 201) سایت شخصی کیلومتر 11 جاده کرمانشاه- سنندج ، بعد از پلیس راه جدید abkh@iausdj.ac.ir

 این دانشکده با مساحت 8 هکتار در 10 کیلومتری جاده سنندج- کرمانشاه قرار دارد. علاوه بر ساختمانهای اداری ، آموزشی  و آزمایشگاهها دارای مزارع و  واحدهای تولیدی، آموزشی و تحقیقاتی از جمله: گلخانه، گاوداری، مرغداری، مزارع آموزشی و تحقیقاتی، استخر پرورش ماهی، کارگاه مکانیک و ماشینهای کشاورزی می باشد. همچنین این مجموعه دارای 33 نفر  عضو هیئت علمی مجرب  در رشته های مختلف می باشد. در کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و  دکتری فعالیت دارد.

روسای دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از بدو تاسیس تاکنون

دکتر فرهاد احمدی

1378-1379

دکتر افشین اکرمی مقدم

1379-1381

دکتر شاهین فکور

1381-1382

دکتر اردشیر کردستانی

1382-1384

دکتر افشین اکرمی مقدم

1384-1387

دکتر بابک پاساری

1387-1388

دکتر اسعد رخزادی

1388-1390

دکتر رضا طالبی

1393-1390

دکتر خسرو محمدی

1393-1395

دکتر عبدالواحد خان احمدزاده

1395- تاکنون

 

عنوان فایل

سامانه‌ها