دانشکده فنی و مهندسی - اعضاء هیأت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه، روشهای جداسازی
ایمیل: bahram302.ebrahimi@gmail.com
مکان: دانشکده علوم پایه
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: معماری
ایمیل: m.a.ahmadi@iausdj.ac.ir
مکان: سنندج- سه راه ادب- دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده معماری- گروه معماری
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: فيزيك
ایمیل: farzinadabi@gmail.com
مکان:
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: مهندسی برق قدرت
ایمیل: farid.adabi@iausdj.ac.ir
مکان: مکان: خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده فنی و مهندسی
رشته تحصیلی: کامپیوتر
ایمیل:
مکان: