علوم پایه ( فیزیک)

اخبار


عرفان لطفی مدیر گروه فیزیک و ریاضی فیزیک دکتری تخصصی 33288661 سایت شخصی lotfierfan@gmail.com

 

معرفی:

فیزیک علم زندگی و حیات است و همیشه سوال های مختلفی در ذهن انسان است که علم فیزیک می تواند به خیلی از آنها پاسخ دهد مثل اینکه دنیا چگونه به وجود آمده است و از چه چیزهایی تشکیل شده و کوچکترین جزء آن چیست. یعنی در فیزیک می توان در بزرگترین و کوچکترین مقیاس ها در مورد جهان هستی صحبت کرد.

اولین باری که انسان با قانون حرکت آشنا شد و قانونی که هستی و حیات به آن وابسته است آن موقع با علم فیزیک آشنا شد. علم فیزیک علمی بود که افراد با استفاده از آن چرخ ها را ساختند، شکار کردند و شکار ها را حمل کردند و با مرور زمان قوانین بیشتری از این علم را کشف کردند تا بتوانند در مورد مسائل طبیعت آنها را به کار برد و به درک بیشتر قوانین کمک کنند.

هم اکنون در دانشگاه آزاد واحد سنندج در رشته فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در تمام گرایش ها  دانشجویان در حال تحصیل و پژوهش می باشند.

معرفی دکتری فیزیک:

دکتری فیزیک مجموعه ی هماهنگی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی، به منظور کشف قوانین و روابط حاکم بر پدیده‌های طبیعی و استفاده عملی از آنها است. این رشته کلیه ی زمینه های مرتبط با فیزیک و زمینه های بین رشته ای را در بر می گیرد. دانشجویان در دوره دکتری فیزیک به تناسب موضوع به انجام تحقیقات نظری، تجربی و یا ترکیبی از این دو می پردازند. آموزش در این دوره، برای رفع کاستیهای اطلاعاتی دانشجویان و هموار کردن راه رسیدن آن ها به اهداف تحقیق می باشد. هدف این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که ضمن آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و تسلط بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از رشته فیزیک، با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش کمک نمایند. همچنین باید توانایی تعلیم، تحقیق، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی را داشته باشند. این افراد می توانند نقش مهمی در تجزیه و تحلیل و حل مسائل و مشکلات علمی پیچیده جامعه و جهان در یکی از زمینه های رشته فیزیک داشته باشند.

گرایش های دکتری فیزیک:

گرایش های دکتری فیزیک، شامل گرایش های اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها، فیزیک آماری و سامانه های پیچیده، فیزیک پلاسما، فیزیک ماده چگال، فیزیک هسته ای، گرانش و کیهان شناسی و نجوم و اختر فیزیک می باشد.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش اپتیک و لیزر

دکتری فیزیک در گرایش اپتیک و لیزر به پژوهش های تجربی و تئوری در زمینه نور و لیزر می پردازد. به دلیلی کاربردی بودن ابزارهای لیزری و اپتیکی در صنایع مختلف از صنایع نظامی گرفته تا پزشکی، گرایش جذابی است.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها

دکتری فیزیک در گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها به پژوهش های تجربی و تئوری قوانین فیزیک در ابعاد زیر هسته ای و در ابعاد انرژی های بالا و فاصله های بسیار کم می پردازد.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

دکتری فیزیک در گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده بسیار درگیر با شبیه سازی و مدل سازی است. آنچه که درباره این گرایش جالب است این است که دانشجویان با توجه به زمینه علاقه مندی خود می توانند در این حوزه ها فعالیت کنند: سامانه های پیجیده اعصاب و زیست شناسی، نظریات گراف و سامانه های پیچیده، هواشناسی و پیش بینی ها و مدلسازی ها.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش فیزیک پلاسما

دکتری فیزیک در گرایش فیزیک پلاسما به شناخت پلاسمادر زمینه های نظامی، صنعتی و انرژی منحصر می پردازدمواردی که در این رشته مورد بررسی قرار می گیرند، پردازش مواد و سطوح، ساخت مواد نانومتری، تهیه مواد غنی الکترومغناطیس، مخابرات، انرژی و ...  می باشد.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش فیزیک ماده چگال

دکتری فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال به مطالعه تئوری و پژوهشی مربوط به کریستال‌ها و ویژگی‌های فیزیکی آنها می پردازد.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش فیزیک هسته ای

دکتری فیزیک گرایش فیزیک هسته ای رابطه مستقیمی با تولید و به کارگیری انرژی هسته ای دارد .

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش گرانش و کیهان شناسی

دکتری گرانش و کیهان شناسی به مطالعه تئوری و پژوهشی مربوط به مباحث سیاهچاله ها و نظریات گرانش کیهانی و پرتوهای کیهانی می پردازد.

این گرایش ارتباط نزدیکی با نجوم و اختر فیزیک دارد ولی مباحث آن بسیار کلان تر است.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش نجوم و اختر فیزیک

دکتری فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک به مطالعه تئوری و پژوهشی جنبه مشاهداتی بخش نجوم می پردازد و پدیده‌های مختلف نجومی را رصد و ثبت کرده و سپس از آنها عکس گرفته و طیف آنها را می‌سنجد.اعضای هیات علمی:

گروه فیزیک دانشگاه آزاد واحد سنندج دارای هشت نفر هیات علمی تمام وقت است. جهت اطلاع از رزومه و تخصص اعضای هیات علمی بر روی صفحه اعضای هیات علمی کلیک کنید 

عنوان فایل

سامانه‌ها