کارشناس ارزیابی مقالات و اسناد علمی


بهاره کریم پور کارشناس دفتر ارزیابی مقالات سایت شخصی

 

 

  • سامانه رتبه بندی نشریات علمی- وزارت علوم

http://journals.msrt.ir

 

 

 

  • بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

http://journals.research.ac.ir

 

فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

http://blacklist.research.ac.ir

عنوان فایل

سامانه‌ها