اداره کل امور عمرانی


الله رضا مرادی گروسی معاون عمرانی واحد مهندسی عمران سایت شخصی

هنگامی که به تاريخچه عمراني دانشگاه آزاد اسلامي نظر بيافكنيم ، مطمئناً تصوير اوليه غير از آن چيزي خواهد بود كه امروز شاهد آن هستيم اين تفاوت در واحدهاي مستقر در شهرهاي  كوچك به مراتب محسوس تر از واحدهاي بزرگ است. منظور از تصوير مورد نظر در اينجا جنبه ساخت و ساز و بناهاي دانشگاه هاي آزاد اسلامي در نقاط مختلف كشور است. در اكثر شهرها ، ساختمانهاي واحدهاي دانشگاهي در مناطقي از شهربنا شده اند كه به خوبي به چشم هر بيينده ، مخصوصاً تازه واردان ، جلوه گر مي شوند. بنابراين ، بناكردن اين ساختمانها و فضاها با مساحت هاي گسترده در اندك مدتي چهره شهرها را تغيير داده اند.

در خصوص تامين فضاي آموزشي‌، در ابتداي تاسيس اين واحد، مشكلات بسياري وجود داشته و با افزايش تعداد دانشجو و در نتيجه افزايش حجم كار آموزشي و اداري به امكانات بيشتري نياز بود. همانطور كه می دانید ، وضعيت مالي دانشگاه در آن سالها تنها در حدي بود كه نيازهاي اوليه خود به ويژه حق التدريس استادان و حقوق كاركنان و موارد ديگر را رفع مي كرد.

در اكثر موارد براي خريد زمين يا بناهاي ساخته شده مشكلات فراواني پيش مي آمد و مطمئناً اهميت معنوي دانشگاه و تلاشهاي پيگير مسئولان بود كه سبب مي شد مشكلات رفع شود. به تدريج ساختمانها يكي پس از ديگري ساخته مي شد، وضعيت جاري دانشگاه از نظر فضاي آموزشي ، با توجه به اضافه شدن مجتمع دانشگاهي، با سالهاي آغازين اصلاً قابل مقايسه نيست و تحولات كمي و كيفي آن به حدي چشمگير است كه به قول بعضي از افرادي كه روز اول وضعيت آغازين آن را شاهد بوده اند باور كردني نيست.

عنوان فایل

سامانه‌ها