انجمن علمی


حمید لطفی مسئول انجمن های علمی-پژوهشی مهندسی معماری کارشناسی ارشد 08733288661 سایت شخصی ساختمان پژوهش

انجمن های علمی پژوهشی دانشجویی، تشکل های مناسبی جهت حضور دانشجویان در فعالیت های علمی، پژوهشی و ترویجی رشته های تخصصی خود می باشد. بر اساس اساسنامه تنظیم شده، با حضور حداقل 5 عضو  دانشجو دارای شرایط در نظر گرفته شده در یک رشته خاص، بعد از برگزاری انتخابات و کسب مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه، یک انجمن علمی می تواند فعالیت خود را شروع نموده و از تسهیلات در نظر گرفته شده در این بخش به سود فعالیت های علمی، پژوهشی، ترویجی، برگزاری مسابقه ها و جشنواره ها، بازدید های علمی و ... استفاده نماید. در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز انجمن های علمی در طول سالیان تشکیل این دانشگاه، فعالیت های ارزشمندی را در حوزه دانشجویی اجرا نموده اند. دفتر انجمن های علمی پژوهشی مستقر در معاونت پژوهشی از دانشجویان علاقمند، درخواست دارد با مراجعه به اداره امور پژوهشی دانشکده های خود جهت تشکیل انجمن های جدید اقدام نموده و سطح فعالیت های پژوهشی خود را ارتقا دهند.

عنوان فایل

سامانه‌ها