دانشکده پرستاری و مامایی


کاوه بهمن پور رییس دانشکده پرستاری دکترای تخصصی 08733235826 سایت شخصی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج kaveh_hpt@iausdj.ac.ir

دانشکده پرستاری – مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال 1371 با پذیرش 86 نفر دانشجو در رشته های کارشناسی پرستاری و کاردانی مامایی فعالیت خود را در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور کمک به ارتقاء سلامت جامعه آغاز نمود.فصل نوینی از فعالیت های دانشکده در سال 1386 پس از تصویب این مرکز آموزشی به عنوان دانشکده ی مصوب با ایجاد ساختارهای تشکیلاتی آموزشی و پژوهشی مستقل شامل کتابخانه - سایت کامپیوتر، مرکز مهارتهای بالیتی، سالن مولاژ و اتاق اساتید، فضاهای اداری و آموزشی آغاز گردید. در حال حاضر دانشکده با داشتن قریب 800 دانشجو در ساختمان اختصاصی خود با دارا بودن امکاناتی نظیر 21 عضو هیات علمی تمام وقت در مقاطع PhD و کارشناسی ارشد، 45 مربی آموزشی حق التدریس و با در اختیار داشتن بیش از 80 فضای بالینی در بیمارستانهای آموزشی و تامین اجتماعی، به تربیت دانشجو می پردازد.

پیام ریاست دانشکده

به منظور حرکت در مسیر برنامه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و برداشتن گامهای مؤثر در دهه چهارم توسعه دانشکده پرستاری و مامایی واحد سنندج بر آن است تا با تربیت نیروهای متخصص و متعهد بتواند برای تأمین و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به جامعه سهمی مهم داشته باشد. بدیهی است که تلاش در این راستا بر ابعاد پایه ای حرفه های پرستاری و مامایی یعنی آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات بالینی در عرصه متمرکز خواهد بود.

در اولین گام ها در دهه چهارم توسعه، این دانشکده با داشتن 21 نفر عضو هیأت علمی پرستاری و مامایی و 945 نفر دانشجو مشتمل بر 380 نفر در مقطع کارشناسی پرستاری، 341 در مقطع کارشناسی مامایی و 224 نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته مامایی بر آن است تا در حوزه آموزش علاوه بر ارتقاء کیفیت برنامه ها به تدوین برنامه های جدید آموزشی از قبیل دوره های جدید تحصیلات تکمیلی، بهبود هرم اعضای هیأت علمی با جذب فارغ التحصیلان پرستاری و مامایی و رشته های مرتبط، بکارگیری رویکردهای نوین آموزشی و ارزشیابی بپردازد. در حیطه پژوهشی، در حوزه تولید و کاربرد دانش در ابعاد پژوهشهای بنیادی، توسعه ای و کاربردی مجموعه پرستاری پیشرفت سریعتری داشته است. در حیطه آموزش بالینی با بکارگیری رویکردهای نوین در آموزش و ارزشیابی بالینی و توسعه نوآوری، اجرا و ارتقاء حاکمیت بالینی، ایجاد زمینه برای عمل مبتنی بر شواهد، در مسیر رسیدن به اجرای فرآیند اعتباربخشی و به حداقل رساندن فاصله بین تئوری و عمل گام بردارد. در حیطه مدیریت نیز در تعلیم و تربیت فارغ التحصیلانی متخصص و متعهد که توانایی های مدیریتی بالا جهت ساماندهی مدیریت علمی پرستاری و مامایی را داشته باشند و در مدیریت نظام سلامت کشور نقش شاخصی را ایفا نمایند، گام های مؤثری را بردارد. در تمامی حوزه های ذکر شده، توجه به نهادینگی فضای فرهنگی، معنویات و اخلاقیات حرفه ای مورد تأکید می باشد.

شماره دانشگاه آزاد اسلامی: 3-33288661

شماره تماس و فکس دانشکده پرستاری و مامایی 

دفتر ریاست دانشکد: 33235826

شماره های داخلی دانشکده: 

مدیر آموزش - کارشناس فارغ التحصیلان: 245 

 مدیر گروه پرستاری و مامایی: 246

دفتر بالینی: 147

آدرس دانشکده: سنندج خیابان پاسداران سایت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده پرستاری و مامایی.

عنوان فایل

سامانه‌ها