دانشکده دامپزشکی و کشاورزی


دکتر علی اکبر امیری رئیس دانشکده دامپزشکی علوم تشریحی دامپزشکی دکترای تخصصی (ph.D) 087-33367116 سایت شخصی دانشکده دامپزشکی dvm_amiri_2005@yahoo.comدانشکده دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در کیلومتر 10 جاده سنندج _ کرمانشاه در مجتمع دامپزشکی و کشاورزی واقع شده است.

 این دانشکده دارای شانزده فضای آزمایشگاهی تخصصی، کلاسهای آموزشی، سالن پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی، سالن تشريح وکالبدگشائی دام، گاوداري، مرغداري، استخر پرورش ماهي، كارگاه پاستوريزاسيون شير و درمانگاه دامپزشكي است که در مقاطع دکترای حرفه ای دامپزشکی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مهندسی علوم و صنایع غذایی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامی، مرتع و آبخیزداری و شیلات و محیط زیست  پذیرش دانشجو دارد. 

هدف‌ از تأسيس‌ این دانشکده تأمين‌ نيروي‌ انساني‌ متخصّص‌ و ماهر براي‌ ارائة‌ خدمات‌ بهداشتي‌، درماني‌ و تحقيقاتي‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ علوم‌دامپزشكي‌ و کشاوررزی است که سبب تولید و تأمين‌ بهداشت‌ و سلامت‌ انسان‌ و جامعه‌ می شود. به‌ لحاظ ‌گستردگي‌ و پراكندگي‌ مراتع، حوزه های آبی و جمعیت دامي‌ اهمیت این مجموعه آموزشی در منطقه غرب کشور دو چندان خواهد کرد.

در حال حاضر این دانشکده دارای50نفر عضو هیات علمی تمام وقت در گرایشهای مختلف دامپزشکی از جمله بیماری های درونی دام بزرگ، انگل شناسی،تغذیه و بیماری های تغذیه ای دام ، بهداشت مواد غذایی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، پاتولوژی، مامایی، جراحی، رادیولوژی،کلینیکال پاتولوژی، بهداشت و بیماری های آبزیان، آناتومی، مهندسی علوم و صنایع غذایی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامی، مرتع و آبخیزداری و شیلات و محیط زیست میباشد.

همچنین دانشکده دارای مجله علمی - پژوهشی  (پژوهش های بالینی دام بزرگ) می باشد که مقالات آن در ایندکس های SID, IC, ISC , Magiran و CABI نمایه میشود .

دانشجويان‌ مقاطع‌ دكتري‌حرفه‌اي ‌دامپزشكي، کارشناسی ارشد‌ و دکتری تخصصی علوم مهندسی کشاورزی با گذراندن‌ دورة‌ آموزشي‌ شش‌ ساله، دو ساله و چهارساله همراه‌ با گذراندن‌ رسالة‌ تحقيقاتي‌ با اخذ درجة‌ دكتري‌ حرفه‌اي‌ دامپزشكي‌ و دکتری تخصصی گرایش های علوم مهندسی کشاورزی فارغ‌ التحصيل‌ مي‌شوند. اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ پژوهشي‌ و تحقيقاتي‌ بسيار فعال‌ بوده ‌و نتايج‌ حاصل‌ از تحقيقات‌ آنها در زمينه‌هاي‌مختلف‌ بيماريهاي‌ دامي‌ و سلامت‌ دام‌ و  تامين‌بهداشت‌ عمومي‌، اثرات‌ مفيد و ارزنده‌اي‌ داشته‌است‌. به‌ علاوه‌ اين‌ دانشكده‌ با نهادها و سازمانهاي‌ اجرايي‌ بسياري‌ از جمله‌ وزارت‌جهاد کشاورزی‌، اداره كل‌ دامپزشكي‌، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست، مؤسسه‌تحقيقات‌ واكسن‌ و سرم‌ سازي‌ رازي‌، جهاددانشگاهي‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و... همكاري ‌داشته‌ و طرحهاي‌ مشترك‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي ‌و مشاوره‌اي‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ به‌ اجرا درآورده‌ است‌.

عنوان فایل ها و اسناد عمومی را وارد کنید!

عنوان فایل

سامانه‌ها