معاونت توسعه مدیریت و منابع


کیومرث احمدی معاون توسعه مدیریت و منابع مدیریت دولتی دکتری تخصصی سایت شخصی ahmadi.kumars@gmail.com

دانشگاه يك سازمان پويا و آينده‌نگر است و در اين راستا دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج با به‌كارگيري مؤثر منابع مادي و انساني موجود و با تنظيم سند چشم‌انداز بيست‌ساله در مسير تعالي و پيشرفت با آهنگي منظم گام برمي‌دارد. حوزه معاونت اداري و مالي به عنوان يك واحد ستادي نقش مهم و اثربخشي در پشتيباني از فعاليتها و تمامي عملياتي كه در حوزه‌هاي مختلف اجرا مي‌شود داشته و خواهد داشت. همچنين وظيفه ديگر اين حوزه رعايت مقررات و آئين‌نامه‌هاي صادره از سوي هيأت امناء و رياست عاليه دانشگاه در دو جنبه اساسي دريافت وجوه شهريه و پرداخت هزينه مي‌باشد كه تمامي سعي و تلاش بنده و همكاران اين حوزه، برقراري توازن بين دريافت‌ها و پرداخت‌ها و انجام فرآيندهاي مربوطه در جهت رشد و بالندگي سازماني و رفاه حال كاركنان و اعضاء هيأت علمي مي‌باشد. به اميد فتح قله‌هاي علم و دانش و اعتلاي اهداف دانشگاه آزاد اسلامي علي‌الخصوص واحد سنندج و همگام شدن با آخرين تكنولوژي‌هاي روز دنيا و تبديل شدن به بزرگترين واحد آموزش عالي در غرب كشور.

ماموريت     

حوزه معاونت اداري و مالي ماموريت دارد براساس سياستها و برنامه هاي مصوب و از طريق کسب، تامين و تخصيص منابع مالي (درآمدها ، اعتبارات و بودجه )، نيروي انساني و تهيه و تدارک مواد ، وسايل و تجهيزات و ارائه خدمات، تسهيلات و امکانات اداري ، مالي ، رفاهي و خدماتي، واحدهاي سازماني را در جهت ايفاي ماموريتهاي خود پشتيباني کند.

 

 وظايف كلي

  1. ساماندهي و برنامه ريزي مالي مبتني بر افزايش بهره وري
  2.  برنامه ريزي براي درآمدزائي و افزايش منابع مالي با اتكاء بر توان علمي و تخصصي دانشگاه
  3. سياست گذاري براي بهينه سازي و تعديل هزينه هاي جاري
  4. سياست گذاري، مديريت و ارزيابي منابع انساني به منظور افزايش بهره وري كاركنان و حفظ انضباط اداري
  5. ارزيابي مستمر عملكرد كاركنان و بازنگري در نظام ارزشيابي
  6. فراهم آوردن تسهيلات و ارائه خدمات رفاهي به اعضاي هيأت علمي و كاركنان
  7. تعامل با سازمانهاي دولتي و خصوصي براي گسترش زمينه هاي همكاري
  8. سياست گذاري و برنامه ريزي براي پشتيباني و تدارك نيازمنديهاي دانشگاه

عنوان فایل

سامانه‌ها