دانشجویی و فرهنگی


یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در هر جامعه ای، نیروی انسانی کارآمد و متخصص می باشد. براین اساس به هر میزان که یک کشور از غنای نیروی متخصص و متفکر برخوردار باشد در حقیقت از توان بالاتری در ارائه خلاقیت، نوآوری و ابتکارات نیز بهرمند می شود و دانشجویان هر جامعه نیز به عنوان قشر متفکر و سازنده از سرمایه های انسانی هستند که آموزش، رفاه روانی و اجتماعی ایشان جهت توسعه پایدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. به همین دلیل رفاه و آسايش دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي يكي از مؤلفه‌هاي بسيار مهم و مورد تأكيد مسئولين اين مركز بزرگ علمي مي‌باشد. معاونت امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي يكي از مجموعه‌هايي است  كه دانشجويان عزيز در طول تحصيل و پس از فراغت از تحصيل با آن در ارتباط مي‌باشند. مسئولان و کارکنان اين بخش تلاش مي‌كنند تا  با ارائه هرچه بهترخدمات در زمينه‌هاي تربيت بدني ، مشاوره ، سرويس‌دهي مناسب  در امر تغذيه‌، اسكان با امكانات رفاهي مناسب در خوابگاه‌ها و به روزرساني خدمات فارغ‌التحصيلي رضايت دانشجويان را جلب نمايد.

وظایف و مسئولیت ها:

1- نظارت بر فعالیتهای فوق برنامه ، تربیت بدنی ، و خدمات مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان.
2- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مربوط به کمکها و تسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات.
3-  تهیه و پیشنهاد دستورالعملها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
4-  تهیه طرحهای لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاههای دانشجوئی و نظارت بر حسن اداره آنها.
5- ابلاغ شرح وظائف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با و ظایف و مسئولیتهای پست سازمانی محوله .
6-  تهیه و تدوین خط و مشی هائی در جهت راهنمائی دانشجویان به منظور تخفیف و حل معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، روانی و خانوادگی آنها.
7-  فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعدادها و توانائی های دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی، هنری، ورزشی و سایر فعالیتهای مشابه.
8-  مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آئین نامه انضباطی دانشگاه مصوب 19/02/75 هیات محترم امناء دانشگاه آزاد اسلامی.
9- برقراری ارتباط با سازمان وظیفه عمومی (ناجا) در رابطه با دانشجویان مشمول.
10- نظارت بر اجرای آئین نامه ها و دستور العملهای وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول.
11- نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارشهای مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت دانشجوئی واحد.

عنوان فایل

سامانه‌ها