معاونت آموزشی


دکتر عبدالله رفاعی معاون آموزشی فیزیک دکتری تخصصی 08733289413 سایت شخصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ساختمان آموزش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در 23 شهریور ماه سال 1362 با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی کشاورزی گرایش امور دام رسماً فعالیتهای آموزشی خود را آغاز نمود . هم اکنون قریب به سه دهه فعالیت آموزشی سهم بسزایی را در تربیت نیروهای متخصص در سطح استان بر دوش می کشد . این واحد دانشگاهی دارای 340 نفر عضو هیات علمی در مراتب استادیاری و دانشیاری ، 38 رشته دکتری تخصصی ، 82رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ، یک رشته دکترای حرفه ای، 73رشته کارشناسی و 24 رشته کاردانی در قالب 7 دانشکده فنی و مهندسی، علوم، علوم انسانی، ، علوم تربیتی و روانشناسی ، کشاورزی و دامپزشکی و پرستاری- مامایی می باشد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با دو مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و زیر مجموعه های اداره هیات علمی ، مرکز رایانه ، اداره امتحانات ، اداره برنامه ریزی ، مرکز سنجش و نظارت و هیات اجرایی جذب ، خدمات خود را به دانشجویان و اعضای هیات علمی ارائه می دهد .اصلی ترین ارکان تصمیم گیری در این معاونت ، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، کمیته منتخب ، کمیسیون موراد خاص و هیات جذب می باشد . برنامه ریزی آموزشی برای مقاطع مختلف تحصیلی ، بررسی و تصمیم گیری در خصوص ارتقاء مرتبه ی اعضای هیات علمی و جذب هیات علمی توانمند از وظایف این ارکان می باشد . از آنجائیکه کیفی سازی از اهداف کلان و سیاست های بنیادین دانشگاه آزاد اسلامی می باشد ، این معاونت با تمام توان در جهت اجرای این سیاست و رسیدن به این هدف ارزشمند تلاش می نماید .

رزومه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

عنوان فایل
1 رزومه دکتر عبدالله رفاعی

سامانه‌ها