اداره امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج


سيدمحمد شيخ احمدي رئیس اداره تاریخ دکترای تخصصی 08733288661 سایت شخصی m.sheikhahmadi@gmail.com

برنامه­ها و اهداف در راستای دستورالعمل اداره امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی معاونت بین الملل

  • تدوین سیاست­های کلی امور بین­الملل واحد در خصوص همکاری­های بین­المللی علمی، فرهنگی و آموزشی و تدوین راهبردهای اجرایی در شورای امور بین­الملل واحد سنندج با همکاری معاونت بین­الملل و امور دانشجویان غیرایرانی سازمان مرکزی
  • برنامه­ریزی و ایجاد زیرساخت­های مورد نیاز در زمینه جذب و پذیرش دانشجویان بین­المللی و تدوین راهبردهای اجرایی آن با همکاری کارگزاران طرف قرارداد با سازمان مرکزی و واحد سنندج
  • اعتلای روزافزون نام دانشگاه آزاد اسلامی در میان مجامع علمی بین­المللی با تکیه بر کیفیت­محوری و ارتقای سطح علمی دانشجویان
  • تقویت نگرش مثبت دانشجویان غیرایرانی به جهموری اسلامی ایران و توسعه و نشر فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی با برقراری ارتباط علمی و پژوهشی با دیگر دانشگاه­ها و کشورها
  • رسیدن به الهام­بخشی و تمدن­سازی اسلامی با تکیه بر نقش ایرانیان در ایجاد تمدن نوین اسلامی
  • برنامه­ریزی و تدوین ایجاد زیرساخت­های مورد نیاز در زمینه فوق­برنامه و فرهنگی دانشگاه­های استان با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی استان کردستان
  • تقویت و مشارکت دانشجویان بین­المللی در فعالیت­های دانشجویی دانشگاه در قالب کانون­های تخصصی دانشجویی
  • برگزاری کارگاه­های آموزشی و فرهنگی جهت شناخت و آگاهی دانشجویان بین­المللی از فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی و معرفی فرهنگ مناطق کردنشین
  • برگزاری کنفرانس­ها و همایش­های علمی و فرهنگی بین­المللی جهت معرفی توانمندی­های دانشگاه آزاد اسلامی
  • تلاش در ایجاد گروه و قطب­های علمی و چاپ نشریه علمی با همکاری نهادها و دانشگاه­های بین­ المللی

عنوان فایل

سامانه‌ها