|

لزوم اخذ 6 واحد جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد سازه (ورودی مهر 96 به بعد)


1398/5/5 (11:2)

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد سازه ورودی 96 به بعد:

اخذ دو درس جبرانی «تحلیل سازه ها - 1» و «اصول مهندسی زلزله» در ترم اول تحصیل، برای تمامی دانشجویان ورودی مهر 96 به بعد الزامی است. در صورت عدم گذراندن این دو درس، امکان اخذ پایان نامه و فارغ التحصیلی وجود نداشته و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

|