|

اطلاعیه پذیرش دانشجو


1396/7/19 (11:29)

بر اساس مصوبه جدید سازمان مرکزی دانشگاه در سال 1395 در رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و در رشته های زبان و ادبیات انگلیسی، پژوهش علوم اجتماعی، برنامه ریزی درسی و آموزش و پرورش پیش دبستانی در مقطع ارشد در واحد سنندج دانشجو می پذیرند.

|