|

دروس امتحان جامع دانشجویان دکترای حقوق


1397/2/23 (13:19)

 

دروس امتحان جامع دانشجویان دکترای حقوق به شرح ذیل می باشد

لازم به ذکر است آزمون امتحان جامع در نیمه دوم اردیبهشت 97 برگزار می گردد و  زمان دقیق برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

دروس امتحان جامع دکترای حقوق عمومی

 1. نظارت بر اعمال حکومت
 2. حقوق بشر
 3. مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
 4. متون حقوقی

دروس امتحان جامع دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

 1. آیین دادرسی کیفری تطبیقی
 2. جرم شناسی
 3. حقوق کیفری عمومی
 4. متون حقوقی

دروس امتحان جامع دکترای حقوق خصوصی

 1. آیین دادرسی مدنی تطبیقی
 2. مسئولیت مدنی تطبیقی
 3. حقوق مدنی پیشرفته
 4. حقوق تجارت بین الملل

 

|