|

تمدید حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96


1396/12/13 (13:11)

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم انسانی

 

طبق بخشنامه سازمان مرکزی آخرین مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96 ، 14 و 15و 16 اسفند می باشد و این تاریخ اکیدا قابل تمدید نمی باشد.

|