|

دروس امتحان جامع دانشجویان دکترای مدیرت


1396/12/12 (14:7)

 

دروس امتحان جامع دانشجویان دکترای مدیریت به شرح ذیل می باشد

لازم به ذکر است آزمون امتحان جامع در نیمه دوم اردیبهشت 97 برگزار می گردد و  زمان دقیق برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

دروس امتحان جامع دکترای مدیریت بازرگانی

 1. تحقیقات بازاریابی پیشرفته
 2. بازاریابی بین المل پیشرفته
 3. بازاریابی صنعتی پیشرفته

دروس امتحان جامع دکترای مدیریت دولتی(بدون گرایش و گرایش منابع انسانی)

 1. استراتژیهای مدیریت منابع انسانی
 2. مبانی فلسفه تئوریهای مدیریت دولتی
 3. بررسی روابط فرد و سازمان

دروس امتحان جامع دکترای مدیریت صنعتی

 1. تجزیه و تحلیل مدلهای کمی در تصمیم گیری های مدیریت
 2. اقتصاد صنعتی و مهندسی پیشرفته
 3. طراحی سیستم های پیشرفته

 دروس امتحان جامع دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها

 1. روش شناسی علم مدیریت
 2. علم مدیریت فازی
 3. هوشمندی کسب و کار
 4. نظریه های سیستمی
|